Popis:

Železniční závaží BG je železobetonový prvek kotoučového tvaru, sloužící k napínání elektrických trolejí svou hmotností. Povrch závaží je chráněn plastovým obalem. Ve spodní části má BG dvě protilehlá vybrání sloužící jako manipulační úchyty. Vybrání od obvodu až do středu kotouče v celé jeho výšce je určeno pro zasouvání závaží kolem závěsného lana. Pro zajištění vzájemné polohy na sobě ležících závaží jsou BG vybavena dvěma kónickými osazeními ve tvaru oboustranně seříznuté kružnice. Na horní ploše je vnější osazení a ve spodní části vnitřní osazení. Tato osazení zamezují jak horizontálnímu posunutí tak otočení závaží. Přesné tvary jsou uvedeny na výkresu výrobku.

Materiály:

Třída betonu: min. C 25/30
Třída oceli: 10 505 (R), KARI (W)
Stupeň vlivu prostředí: XF3

Rozměry a parametry:

označení popis průměr
d (mm)
výška
h (mm)
hmotnost
(kg/ks)
BG železniční závaží 294 104 30 +-0,5

Poznámky:
Železniční závaží BG jsou dodávány na paletách. Nepoškozené palety lze vrátit ve výrobním závodě za výkupní cenu.

Navrhování:

Závaží BG se navrhují jako zátěžové prvky, které vytvářejí napínací sílu pomocí své hmotnosti a převodového mechanismu. Určitý počet na sobě ležících závaží svou přesnou hmotností 30 kg +-0,5 kg vytváří přes převodový mechanismus potřebný napínací tah na elektrické troleje.
Při navrhování se doporučuje brát v úvahu případný třecí odpor jednotlivých mechanismů.

Manipulace a skladování:

BG závaží se skladují na paletách na rovné a zpevněné ploše. Manipulace palet se provádí pomocí VZV nebo běžnými zdvihacími prostředky za pomocí paletových vidlí. Jednotlivé kusy se manipulují ručně za manipulační úchyty.
Při manipulaci a skladování je nutno vždy dbát všech platných bezpečnostních předpisů.

Provádění:

Pro snadnou manipulaci jsou BG závaží opatřena dvěma protilehlými manipulačními úchyty ve spodní části. Manipuluje se provádí ručně za tyto úchyty dvěma rukama. Závaží se uchopí, zasune kolem závěsného lana a usadí na osazení spodního závaží. Dvě na sobě ležící závaží se vždy vzájemně pootočí o 180°. Demontáž se provádí stejným způsobem v obráceným postupem.

Normy a předpisy:

  • ČSN EN 206-1, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 13369

Certifikáty:

Železniční závaží BG používají na svých tratích rakouské dráhy – ÖBB.

Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001.

Soubory:

Language »