Popis:

Sloupy – Trámy – Průvlaky – Vaznice – Ztužidla – dle individuálních požadavků, o různých průřezech, rozměrech a únosnosti – podle povahy prvků.

  • předem předpjaté, nebo nepředpjaté
  • podle technických parametrů

Materiál:

Beton: třídy B40 – B60
Ocel : různé druhy – podle povahy prvků

Rozměry a váhy:

  Sloupy, trámy, průvlaky, ztužidla Vaznice
Délka: až 15,0 m (20 m u sloupů) až 20 m
Šířka: až 0,80 m až 0,30 m
Výška: až 1,00 m až 1, 00 m
Hmotnost: velikost je omezená max.hmotností prvku do 35 tun

Tvary:

Sloupy,trámy a ztužidla – převážně obdélníkové, popř. čtvercové u sloupů, možnost konzol
Vaznice – obdélníkové, nebo kónické
Průvlaky – nejčastěji obdélníkové,možno též tvary I, L, T, možnost konzol. Lze též provádět jako tzv.“poloprůvlak“, jehož plná účinnost je zajištěna spřažením s monolitickou dobetonávkou na stavbě (výhodné např.pro ukládání filigránových desek).Totéž platí pro trámy.
Průvlaky mohou být řešeny jako v konstrukci viditelné, nebo skryté.

Osazení a spoje:

Sloupy: zhlaví může být opatřeno vyčnívajícími trny nebo naopak prohlubní pro stabilizační trn vyčnívající z nosníku. Běžně je rovněž zhlaví sloupů opatřeno vybráním (osedláním) pro uložení vazníku.
Průvlaky se zpravidla ukládají na zhlaví sloupu, nebo na konzolu – ve většině případů bývá řešeno tak, že spodní líc konzoly a průvlaku spolu výškově korespondují.

Podrobnosti:

U všech tyčových prvků je možnost zabudování zámečnických prvků a spojovacích prvků pro zavěšování dalších konstrukcí, nebo technologie (např.HTA, HTU aj.),nebo pro napojování zdiva. Je zde možnost provést otvory pro prostupy instalací.

Výše uvedené rozměry se v případě potřeby dají dále upravit.

Language »