Popis:

Systém se skládá z prvků popsaných v jednotlivých kapitolách a to zpravidla ze:
sloupů ( + případně základových patek), průvlaků, střešních vazníků, případně vaznic, ztužidel, zpravidla mezisloupků obvodového pláště, většinou základových trámů a v případě vestavků a přístavků, zpravidla též ze stropů.U některých hal do systému též patří dělící a protipožární stěny, popř obvodový plášť nebo pouze parapety.

 

Materiál:

Beton: třídy B 40 – B 60 (předpjatý nebo nepředpjatý)
Ocel : různé druhy, podle konkrétního případu.

 

Rozměry a váhy:

Z hlediska rozměrů v určitých mezích volný systém libovolných rozměrů. Klíčová rozměrová omezení jsou:

Délka střešního vazníku: max. 34,7 m
Výška sloupu: max. 20,0 m

 

Osazení a spoje:

Viz příslušné kapitoly o jednotlivých prvcích systému.

 

Podrobnosti:

Viz příslušné kapitoly o jednotlivých prvcích systému.

Dlouholeté zkušenosti a technická invence pracovníků projekce je zárukou zpracování takového individuálního návrhu řešení konkrétní haly, které optimálně splní požadavky zákazníka.

Language »