Popis:

Opěrné a silážní stěny GREFA jsou železobetonové dílce průřezu obráceného písmene „T“ a obdélníkovou základnou. Pomocí prvků GREFA lze vytvářet opěrné stěny pro zajištění zeminy v místech terénních nerovností, venkovní skládky sypkých materiálů, silážní žlaby, polní hnojiště a jiné stavby, kde vyhovují svojí únosností a rozměry. Variabilnost systému je zvýšená využitím dílců s lichoběžníkovou nebo trojúhelníkovou podstavou, které slouží ke snadnému napojení stěn jdoucích v kolmém směru. U silážních stěn mohou být styková čela opatřena svislou drážkou pro zálivkový beton.

 Materiály:

Třída betonu: C 35/45
Třída oceli: 10 505 (R), KARI (W)
Stupeň vlivu prostředí: XF4, XA3

Manipulace a skladování:

Pro dobrou manipulaci jsou dílce na bočním čele a horní hraně opatřeny třemi resp. dvěma závitovými pouzdry pro našroubování závěsných ok. Manipulace se provádí jeřábem nebo běžnými zdvihacími a závěsnými prostředky za tři resp. dvě závěsná oka. Dopravují se běžnými dopravními prostředky v poloze naležato zabezpečené proti posunutí.

Stěny se skladují na rovné zpevněné ploše ve svislé poloze, zajištěné proti překlopení, popř. naležato maximálně ve dvou vrstvách, řádně proloženy proklady v každé vrstvě.

Při manipulaci je nutno vždy dbát všech platných bezpečnostních předpisů.

Poznámky:

Prefabrikáty nejsou dimenzovány na zatížení od nárazu hutnící mechanizací. Při hutnění siláže je nutné tuto skutečnost respektovat – hutnění provádět tak , aby nedošlo k prudkému najetí hutnícího vozidla do prvku, zejména při maximální výšce skladovaného materiálu (například omezením rychlosti pojíždění a vymezením prostoru pohybu hutnícího vozidla).

Certifikáty:

Na uvedený výrobek je vydáno:

„Prohlášení o vlastnostech“ s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Certifikát výrobku

Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001.

Soubory:

Language »