Pohled do historie společnosti MABA Prefa spol. s r.o

2013

 • uvedeny městská svodidla CITY BLOC II. generace na český trh
 • představení nového stavebnicového systému QUICK BLOC

2012

 • instalovány nové formy pro výrobu sloupů s patou
 • investice do nové multifunkční vazníkové formy na hale 1

2007

 • z důvodu úpravy koncernové struktury se stává majitelem Kirchdorfer Fertigteilholding

2003

 • firma MABA Fertigteilindustrie se stává výlučným vlastníkem a dochází ke změně názvu firmy na MABA Prefa spol. s r.o.

1996

 • státní podnik Prefa Veselí nad Lužnicí zakoupila na základě výsledků veřejné soutěže rakouská společnost MABA Fertigteilindustrie a založila firmu MAO Prefa Veselí nad Lužnicí. Firma Oberndorfer je 50% společníkem nově založené společnosti.
 • začíná nová etapa v rozvoji firmy:

– přestavba podle nové koncepce

– plynofikace

–  rozšíření výrobního programu o dopravní svodidla DELTA BLOC a CITY BLOC

1992

 • zahájení výroby stavebních dílců pro konstrukční systém SICON pro bytovou a občanskou výstavbu

1987

 • 22. července – slavnostní otevření nového závodu na výrobu speciálních prefabrikátů pro JETE (Jaderná elektrárna Temelín)

1981

 • začátek podstatného navyšování výroby – prvky pro bytovou a zemědělskou výstavbu

1978

 • rekonstrukce zastřešení starých výrobních hal spojená s novostavbou další výrobní haly

1973

 • rozšíření venkovních skládek – postavení ocelových jeřábových drah

1969

 • novostavba administrativní budovy s ubytovnou
 • nová výrobní linka na horizontální výrobu stěn a příček pro bytovou výstavbu

1963

 • nová výrobní linka na silniční panely s novou mísírnou

1960

 • uvedení do provozu výrobních linek na žebírkové střešní desky

1959

 • novostavba dvoulodní výrobní haly Polygon a zahájení výroby silničních panelů

1958

 • uvedení do provozu dvou nových výrobních linek na výrobu střešních desek a sloupů

1956

 • postavení nové armovny včetně skladu betonářské oceli

1955

 • novostavba výrobní haly na výrobu střešních vazníků
 • rozšíření výroby o prvky pro bytovou výstavbu, průmyslové haly, mosty a údolní přehrady

1954

 • mechanizace výroby betonových směsí novostavbou mísírny se čtyřmi míchačkami

1949

 • založení závodu Prefa Veselí nad Lužnicí a zahájení výroby prefabrikátů pro vlastní výstavbu
 • dále byla spuštěna výroba střešních vazníků o délkách 6 až 21 m, předpjatých stožárů a stropních desek z předpjatého betonu o tloušťce 5 cm
Language »