Popis:

Jedná se o vyšší stupeň využití spřažené železobetonové konstrukce z desek Filigran.
Tyto zdvojené stěny ze dvou tenkých železobetonových desek jednak tvoří oboustranné tzv.“ztracené bednění“ a jednak je zde již zabudovaná nosná a rozdělovací výztuž při obou površích. Zároveň jsou zde osazeny speciální nosníky , které zajišťují spřažení desek pro manipulaci, montáž a monolitickou betonáž vnitřní částí. Zároveň přenáší vodorovné síly od čerstvé betonové směsi vznikající při zmonolitňování.Po zabetonování tak vznikne stěna s vlastnostmi monolitické stěny.
Tloušťka stěn se volí jednak na základě konstrukčních požadavků a jednak na základě výpočtu, kterým se stanovuje vyztužení na konkrétní parametry jednotlivých staveb.

Materiál:

Beton: třídy B 30 – B 40.
Ocel: tyčová, sítě, popř.kombinace obou – různé druhy, podle konkrétního případu.

Rozměry a váhy:

Délka: podle potřeby do 720 cm.např. u rohových dílců nebo zkosených a nepravidelných půdorysů může být délka vnitřní a vnější desky rozdíl
Výška: výška podlaží, přičemž vnější stěna může být vyšší o tl.stropní konstrukce
Výsledná tloušťka hotové stěny: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, přičemž tl. prefabrikovaných desek činí 50 resp. 60 mm
Hmotnost: při nejběžnější tlouštce 2 x 60 mm činí 300 kg/m2.

Osazení a spoje:

Dvojité stěny HWE se osazují jeřábem na připravenou konstrukci (základová deska, strop nižšího podlaží) do lože z cementové malty. Ve svislé poloze se fixují šikmými vzpěrami připevněnými na šrouby a hmoždinky do podkladní konstrukce a stěny, čímž se zároveň zajistí proti překlopení.Do spáry se doporučuje vložit propojovací armaturu.Pokud jsou použity pro stropní konstrukci stropní desky Filigrán, ukládají se před betonáží, což umožňuje zmonolitnění stěn zároveň se stropem.
Před zmonolitněním lze do prostoru pro monolitický beton provést rozvody el.instalací. Zmonolitnění se provádí z betonu min.třídy B 20.

Podrobnosti:

Návrh tvaru a vyztužení desek se provádí jednotlivě pro každý konkrétní případ. Tato technologie, kromě výhod spočívajících ve vyloučení tesařských a armovacích prací na staveništi a kromě hladkého pohledového povrchu betonu na obou lícových stranách, které již není potřeba omítat, dovoluje snadné vytváření prostupů např.pro okna a dveře.
Zároveň lze již ve výrobě zabudovat krabice pro el.instalaci.
Tento systém si zachovává vlastnosti monolitické konstrukce a tím zajišťuje eliminaci trhlin ve sparách.
Systém je vhodný zejména pro suterénní zdivo, případně pro další podlaží, pro úhlové opěrné zdi, podzemní nádrže a pod.

Language »