Popis:

Systém prvků z předcházejících kapitol dovoluje vytvářet montované suterény a vrchní stavby rodinných a obytných vícepodlažních domů. Tento systém je progresivní v tom, jsou ze stavby vyloučeny zcela tesařské práce, zcela vyloučeny nebo maximálně omezeny železářské práce a zcela vyloučeny, nebo velmi omezeny betonářské práce.
Lze volit různé kombinace jednotlivých prvků, a tak vytvářet alternativní řešení, která co nejvíce vyhovují požadavkům na konstrukční a statické řešení, rychlé a výhodné provádění a ekonomiku stavby – viz. přehled jednotlivých prvků, které lze navzájem kombinovat:

 

Svislé konstrukce Svislé konstrukce vnitřní Vodorovné konstrukce klenovací Stropy
Plné stěny +zateplení Plné stěny Trámy, průvlaky Stropní předpjaté dutinové panely
Dvojité stěny +zateplení Dvojité stěny Skryté průvlaky (u Filigranu) Stropní desky Filigran
Cihelitové stěny +zateplení Cihelitové stěny   Předpjaté filigranové desky Eurodec
Sloupy + jiný obvodový plášť Sloupy (+ patky)   Plné stropy
Sendvičové stěny      

 

Materiál:

Beton: třídy: různé druhy, podle konkrétního případu (předpjatý nebo nepředpjatý)
Ocel : různé druhy, podle konkrétního případu.

 

Rozměry a váhy:

Vzhledem k tomu, že všechny prvky se vyrábí v rozměrech podle potřeby konkrétního zadání, jsou rozměry libovolné, s omezeními pro každý jednotlivý prvek – viz.příslušné kapitoly.

 

Osazení a spoje:

Viz příslušné kapitoly o jednotlivých prvcích systému.

 

Podrobnosti:

Viz příslušné kapitoly o jednotlivých prvcích systému.
Pro obvodový plášť se použije zateplovací fasádní systém – kromě sendvičů, nebo jiného obvodového pláště (např.výplňové zdivo), který má dostatečnou tepelně izolační schopnost.

Language »