Přehled výrobků

V širokém sortimentu našich výrobků lze najít jak klasické prefabrikáty pro stavby halových a vícepodlažních objektů pro prů-

myslovou nebo občanskou výstavbu pro široké použití ve všech oborech stavebnictví, tak i například specielní prefabrikáty jako jsou nosné prvky pro tenisové haly.

Prvky pro základové konstrukce

 • Základové patky
 • Základové kalichy
 • Základové prahy

 

Tyčové prvky pro nosné konstrukce

 • Sloupy – kulaté, kvadratické
 • Průvlaky
 • Ztužidla
 • Vazníky – přímopasé, pultové, sedlové
 • Vaznice
 • Nosníky

Tyčové prvky předepjaté pro nosné konstrukce

 • Průvlaky
 • Ztužidla
 • Vazníky – přímopasé, pultové, sedlové o max. délce 35 m
 • Vaznice
 • Nosníky

 

Stropní prvky

 • Stropní desky plné
 • Střešní desky kazetové
 • Stropní desky FILIGRAN
 • Předepjaté stropní desky
 • TT stropní desky

Deskové prvky opláštění a stěn

 • Sendvičové prahy
 • Sendvičové panely
 • Stěnové panely
 • Dvojité filigránové stěny

Prvky pro schodiště

 • Schodišťová ramena přímá
 • Schodišťová ramena zalomená
 • Schodišťové podesty

Prvky pro doplňkové konstrukce

 • Balkonové desky
 • Plotové sloupky
 • Plotové desky

 

Ostatní prvky

 • Kloubové prvky tenisových hal
 • Opěrné stěny typu L
 • Opěrné stěny typu T – GREFA
 • Energokanály
 • Tribunové prvky
 • Garáže
 • Zátěžová sedla plynovodů
 • Železniční a silniční váhy
 • Kruhové jímky
 • Poklopy kruhových jímek
 • Závaží elektrifikačních sloupů

Prvky pro dopravní stavby

 • Vodící stěny Delta bloc
 • Vodící stěny City bloc
 • Silniční panely
 • Základové patky protihlukových stěn
 • Soklové panely protihlukových stěn
 • Sloupy protihlukových stěn
 • Mostní nosníky
 • Mostní prefabrikované římsy

Prvky pro zemědělské stavby

 • Silážní žlaby typu A
 • Silážní žlaby průjezdní MABA
 • Opěrné stěny žlabů GREFA / T

Pro vaše stavby dále zajišťujeme

 • Kompletní prefabrikované sklepy domů
 • Halové konstrukční systémy modulové
 • Vícepodlažní konstrukční systémy
 • Kombinované konstrukční systémy
 • Zhotovení a ukládku betonářské výztuže
 • Dopravu
 • Montáž železobetonových prefabrikátů
 • Projekční a inženýrskou činnost
Language »