Popis:

I když firma vyrábí modernější a kvalitnější stropní systémy, stále ještě si tyto stropy udržují určitý podíl na trhu, zejména na menších stavbách.

 

Materiál:

Beton: třídy B 20 – B 30
Ocel: různé druhy, podle konkrétního případu.

 

Rozměry a váhy:

Délka: 240 – 510 cm
Šířka: 60, 120, 180, 240 cm
Tloušťka: 15 cm (popř.jiná tloušťka)
Hmotnost: 368 kg/m2

 

Osazení a spoje:

Osazují se jeřábem buď přímo na dokonale rovný železobetonový věnec, nebo do vyrovnávacího lože z cementové malty.

 

Podrobnosti:

Spáry se po osazení zalijí betonem.
Dovolené normové zatížení činí 4,00 kN/m2

Language »