Popis:

Systém prvků z předcházejících kapitol dovoluje vytvářet montované suterény rodinných a obytných domů a jiných vícepodlažních objektů, včetně podzemních garáží. Tento systém je progresivní v tom, jsou ze stavby vyloučeny zcela tesařské práce, zcela vyloučeny nebo maximálně omezeny železářské práce a zcela vyloučeny, nebo velmi omezeny betonářské práce.
Lze volit různé kombinace jednotlivých prvků, a tak vytvářet alternativní řešení, která co nejvíce vyhovují požadavkům na konstrukční a statické řešení, rychlé a výhodné provádění a ekonomiku stavby – viz. přehled jednotlivých prvků, které lze navzájem kombinovat:

 

Svislé konstrukce obvodové Svislé konstrukce vnitřní Vodorovné konstrukce překlenovací Stropy
Plné stěny Plné stěny Trámy, průvlaky Stropní panely plné
Dvojité stěny Dvojité stěny Skryté průvlaky (u Filigranu) Stropní předpjaté dutinové panely
  Sloupy (+ patky)   Stropní desky Filigran
      Předpjaté filigranové desky Eurodec
      TT nosníky

 

Materiál:

Beton: třídy: různé druhy, podle konkrétního případu (předepjatý nebo nepředepjatý)
Ocel : různé druhy, podle konkrétního případu.

 

Rozměry a váhy:

Vzhledem k tomu, že všechny prvky se vyrábí v rozměrech podle potřeby konkrétního zadání, jsou rozměry libovolné, s omezeními pro každý jednotlivý prvek – viz.příslušné kapitoly.

 

Osazení a spoje:

Viz příslušné kapitoly o jednotlivých prvcích systému.

 

Podrobnosti:

Viz příslušné kapitoly o jednotlivých prvcích systému.

Language »