QUICK BLOC – stavebnicový systém

QuickBloc je v Evropě patentovaný stavebnicový systém bez nutnosti použití mokrého procesu během realizace. Systém odpovídá nejvyšším nárokům na betonové konstrukce staveb. Široká paleta různých stavebních dílců a příslušenství, předepsané pracovní postupy a výpočtové modely – to vše umožňuje rozmanité uspořádání nosných konstrukcí. Systém je známý také jako Rieder-bloc.

Krátká doba montáže, jednoduchost pracovního postupu a možnost rozšiřování bez přerušení provozu, flexibilita, vysoké nároky na kvalitu a vzhled, možnost vlastního uspořádání staveb – to vše jsou výhody, které se projeví i v ekonomické kalkulaci.

Modulové rozměry základní řady:

šířka: 600mm
výška: 600mm
délka: 600 / 1200 / 1800 / 2400mm
hmotnost: 480 / 960 / 1440 / 1920kg

Oblasti použití:

  • v odpadovém hospodářství a v recyklačních zařízeních – skladovací boxy na sypký materiál, přepážky, halové konstrukce
  • stavební dvory a komunální zařízení – skladovací boxy na vytříděný odpad, protipovodňová ochrana, uzavírka komunikací
  • energetika – tepelné zužitkování odpadů a obnovitelná energie – skladovací boxy na štěpky, skladové haly
  • štěrkovny – boxy ke skladování písku / štěrku / kamene
  • zemědělství – obilná sila, jímky na kejdu, skladovací boxy, průjezdní sila
  • infrastruktura – garáže, haly, opěrné a zádržné zdi atd.

Soubory:

Language »