Prvky CityBloc II. generace jsou oproti první generaci vylepšeny o průběžné táhlo s patentovaným systémem spojení, díky němuž je dosaženo vyšší účinnosti při zadržení. Jednotlivé prvky mají zabudována pryžová ložiska, které zaručují lepší stabilitu prvku i celého systému.

Dále přibyly nové prvky TMB – snížený prvek a obloukový prvek 45°.

Nová řada vodících stěn CityBloc II. generace umožňuje osazení dopravního značení a staveništního oplocení.

Betonové prefabrikáty pro silniční a dopravní stavitelství se používají jako:

  • ochrana přechodů pro chodce
  • odvádění dopravy při objížďkách, stavebních pracech na vozovce apod.
  • ochrana osob na zvlášť ohrožených místech, např. zastávky městské hromadné dopravy, vchody do veřejných budov
  • oddělení jednotlivých typů dopravy – stezky pro pěší a pro cyklisty od motorové dopravy
  • omezení parkování vozidel před přechody pro chodce, vymezení parkovacích ploch
  • kruhové objezdy
  • a další

Video záznam z prezentace nové řady městských betonových svodidel CityBloc II.generace ke shlédnutí zde.

Leták CityBloc II

Katalog Citybloc II. generácia

Language »