Betonové vodící stěny a zábrany

 

 

CITY BLOC je stavebnicový systém určený především pro městský provoz sestávající z:

 

 • Betonových dílců s profilem obráceného písmene Y. Podélné a příčné kanálky na spodní straně slouží k odvodnění a eventuelně k vedení kabelů, příčný kanálek je také možno použít pro montáž svodidla pomocí vysokozdvižného vozíku.
 • Spojovacích prvků z pozinkovaného plechu, pomocí kterých se jednotlivé dílce propojí.
 • Ocelového pozinkovaného zábradlí, které se na betonové dílce přišroubuje.
 • Betonových květináčů, které je možno kombinovat s ostatními prvky systému.
 • Betonových kuželů, které slouží k uzavření průjezdů parkovišť.

 

Provádění:

Při rozmisťování betonových dílců CITY BLOC je třeba dodržovat veškeré dotčené předpisy týkající se stavby komunikací a provozu na nich. Na počátku a na konci každého svodidla z dílců CITY BLOC je třeba situovat krajní dílce.

CITY BLOC

Podkladní plochou je ve většině případů povrch vozovky, chodník nebo zpevněná plocha parkovišť. Může jí být i nezpevněná nebo mechanicky stabilizovaná vrchní nosná vrstva.

Jednotlivé dílce se zpravidla osazují z nákladního vozu přímo na místo určení a to pomocí jeřábového ramene nebo vysokozdvižného vozíku. Do kotviček vestavěných v každém dílci se zašroubují kotevní oka se závity Rd16 a pomocí těchto se s prvkem manipuluje.

Po osazení na místo určení se pomocí spojek a šroubů Rd16, které jsou součástí dodávky, jednotlivé prvky propojí. V případě montáže zábradlí se tato provádí při připojování jednotlivých dílců CITY BLOC.

 

Použití:

 • ochrana přechodů pro chodce
 • oddělení jízdních drah při objížďkách, pracech na vozovce apod.
 • ochrana osob na zvlášť ohrožených místech, např. autobusové a tramvajové zastávky, vchody do veřejných budov
 • oddělení stezek pro pěší a pro cyklisty od vozovek
 • omezení parkování vozidel před přechody pro chodce
 • kruhové objezdy

 

Certifikáty:

Na uvedené výrobky je vydáno:

 • „Prohlášení o shodě“

 

Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 a

ČSN EN ISO 14001:2005.

 

Language »