Popis:

Prefabrikované kalichy tvoří horní stupeň dvoustupňové patky, který se osazuje na podkladní beton v úrovni základové spáry, přičemž spodní stupeň se po osazení kalicha provede zmonolitněním v rozměrech dle statického návrhu.V kalichu je již provedena dutina pro osazení sloupu.
Toto řešení vylučuje tesařské práce (při betonáži spodního stupně do výkopu) a v případě spodního stupně z prostého betonu též železářské práce.

 

Materiál:

Beton: třídy B 30 – B 45
Ocel : 10 505

 

Rozměry a váhy:

Vyrábíme základové patky a kalichy v rozměrech na zakázku podle konkrétního případu. Lze použít typových rozměrů kalichů s následujícími rozměry:

 

Pro haly a těžký skelet:

 

Označení Kalich-dl.A Kalich-š.B Kalich-v.C Dutina-dl. Dutina-š. Hmotnost
ZZP 1/866 1100 mm 1100 mm 900 mm 500 mm 500 mm 2 040 kg
ZZP 2/866 1300 mm 1100 mm 900 mm 700 mm 500 mm 2 290 kg
ZZP 3/866 1300 mm 1300 mm 900 mm 700 mm 700 mm 2 535 kg

 

Dilatační pro zdvojené sloupy:

 

Označení Kalich-dl.A Kalich-š.B Kalich-v.C Dutina-dl. Dutina-š. Hmotnost
ZZP 4/866 1750 mm 1150 mm 900 mm 1150 mm 550 mm 2 908 kg

 

Pro bytovou a občanskou výstavbu – lehký skelet:

 

Označení Kalich-dl.A Kalich-š.B Kalich-v.C Dutina-dl. Dutina-š. Hmotnost
ZZP x 900 mm 900 mm 600 mm 400 mm 400 mm 910 kg

 

Osazení a spoje:

Základové kalichy se osazují jeřábem na podkladní beton spodního stupně patky, přičemž fixace ve výškovém směru je zajištěna trny vyčnívajícími z prefabrikátu směrem dolů.Pokud je spodní stupeň z prostého betonu, pouze se dobetonuje spodní stupeň. V případě železobetonového spodního stupně se nejprve uloží armatura spodního stupně.

 

Podrobnosti:

Půdorysné rozměry, výška, druh betonu a případné vyztužení spodního stupně je nutno navrhnout statickým výpočtem podle konkrétních podmínek.

Ceník 2019 – PREFABRIKOVANÉ ZÁKLADOVÉ PATKY

Language »