Popis:

Z hlediska rozměrů, v technicky rozumných mezích, volný systém skládající se ze sloupů (+ případně základových patek), průvlaků (skrytých, nebo viditelných), stropů (různých typů), schodišť, zavětrovacích stěn (zpravidla schodišťové a výtahové šachty, popř.další stěny).
Systém může být dále podle požadavků doplněn prefabrikovaným obvodovým pláštěm (sendvič, plné nebo cihelitové stěny + zateplovací fasádní systém), balkónovými prefabrikáty (včetně tepelně-izolačních prvků). Obvodové stěny suterénu mohou být rovněž prefabrikované, a to jako plné, nebo dvojité filigranové.

 

Materiál:

Beton: třídy: různé druhy, podle konkrétního případu (předpjatý nebo nepředpjatý)
Ocel : různé druhy, podle konkrétního případu.

 

Rozměry a váhy:

Vzhledem k tomu, že všechny prvky se vyrábí v rozměrech podle potřeby konkrétního zadání, jsou rozměry libovolné, s omezeními pro každý jednotlivý prvek – viz.příslušné kapitoly.

Běžný je půdorysný modul 6 x 6 m. Volnější dispozici dovoluje modul 7,20 x až 6 m při použití skrytých průvlaků (rovný podhled), nebo 7,20 x až 9 m při viditelných průvlacích, pokud není na závadu nerovný podhled.

 

Osazení a spoje:

Viz příslušné kapitoly o jednotlivých prvcích systému.

 

Podrobnosti:

Viz příslušné kapitoly o jednotlivých prvcích systému.

Z hlediska tuhosti, trvanlivosti stavby a kvality (zamezení vzniku trhlinek mezi stropními panely, vlivem různého průhybu) doporučujeme použití spřažených stropních konstrukcí, které mohou být předem předpjaté, nebo nepředpjaté, dle konkrétního případu.

Language »