Popis:

Stropní prefabrikáty pro velká rozpětí a zatížení, které tvoří v příčném řezu 2 lichoběžníkové trámy propojené deskou, která je na obou bocích vykonzolovaná ve volitelné délce. Prefabrikát je připraven pro spřažení (zmonolitnění).

Materiál:

Beton: třídy B 55.
Ocel: síť + lana o 12,5 – 15,5 mm.

Rozměry a váhy:

Délka: 8 – 20 m (lze i kratší, není však ekonomické)
Šířka: 1,65 – 3 m
Tloušťka desky: 60 – 150 mm
Výška vlastního žebra: 250 – 650 mm

Osazení a spoje:

TT nosníky se ukládají tvarově upraveným čelem přímo na průvlaky nebo na příruby průvlaků.
Pro osazování a zmonolitňování platí podobné zásady jako pro stropní desky Filigran.
Vzhledem k předpětí a relativně velké účinné výšce není nutné při dobetonávce nutno provádět podstojkování.

Podrobnosti:

Ve stropní desce lze provádět prostupy. Drobné prostupy pro instalace lze provádět též v žebrech TT nosníků.

Language »