Popis:

Tenké prefabrikované desky se používají jako „ztracené bednění“ pro spřažené stropní konstrukce. V deskách je již zabudovaná nosná i rozdělovací výztuž pro přenesení kladných ohybových momentů v konečném stádiu po zmonolitnění.
Stropní desky jsou opatřeny prostorovými příhradovými nosníky, které se využívají při manipulaci, zajišťují dostatečnou tuhost v montážním stavu a spřažení prefabrikované a monolitické části v konečném stavu.
Celková tloušťka stropní desky se stanovuje výpočtem na konkrétní parametry.

 

Materiál:

Třída betonu: C 20/25 – C 35/45.
Třída oceli:     10 505 (R) tyčová, sítě KARI (W) a další druhy, podle konkrétního návrhu

 

Rozměry a hmotnosti:

 

Délka: podle potřeby do 720 cm
Šířka: podle potřeby, optimální je šířka 240 cm (=šířka nákladních aut)
Tloušťka: 50 – 70 mm (nejběžnější je 60 mm)
Hmotnost: při nejběžnější tloušťce 60 mm činí 150 kg/m2

 

Navrhování:

Návrh tvaru a vyztužení desek se provádí jednotlivě pro konkrétní zatěžovací případ. Tato technologie, kromě výhod spočívajících v maximálním snížením tesařských a armovacích prací na staveništi a kromě hladkého pohledového povrchu betonu na spodní lícové straně, který již není potřeba omítat, dovoluje snadné vytváření nepravidelných půdorysných tvarů, sledujících půdorysné řešení objektů, snadné vytváření prostupů různých tvarů a velikostí (schodiště, komíny), nebo provádění tzv.“skrytých“ průvlaků, které zajišťují rovný podhled.
Tento systém si zachovává vlastnosti monolitického stropů a tím zamezuje vzniku trhlin ve spárách, tak jako tomu může být v případě samostatných desek či panelů.

 

Provádění:

Stropní desky FILIGRÁN se osazují jeřábem na podpory trvalé a montážní (stojky + nosníky), které se umísťují ve vzdálenosti 150 – 200 cm (v závislosti na celkové tloušťce stropu). V místě trvalých podpor (např. zdí) se osazují s malým přesahem (cca 5 cm) za líc podpory. Přes spáry se doporučuje umístit odstřižky sítí. Před zmonolitněním lze do prostoru pro monolitický beton provést rozvody el. instalací. Před betonáží se ještě provede uložení vrchní výztuže (pro přenášení záporných ohybových momentů). Zmonolitnění se provádí z betonu min. třídy C 15/20.

Language »