CITY BLOC

Prvky City Bloc® se používají pro zajištění provozu v zastavěných částech měst a obcí, a to pro rychlost do 50 km/h.

 

Umístění:

Při umístění prvků City Bloc® je nutno dodržet nařízení silničních úřadů, která se týkají příčného řezu silničních komunikací. Analogicky je nutno aplikovat ustanovení dle normy RVS 5.233 bod. 6 (pro Rakousko).

Zákazník musí dostatečně včas před začátkem osazování oznámit přesnou lokalitu a průběžně označit polohu přední hrany stěny z prvků City Bloc®.

Na začátku a na konci každého ochranného řetězce z prvků City Bloc® je nutno počítat s rampovými prvky.

Poloměry zakřivení:
R > 13 m ……………………………… provedení s prvky o délce 2 m
6,5 < R < 13 m ……………………… provedení s prvky o délce 1 m
1,0 < R < 6,5 m …………………….. trapézové mezispojky
R 1,0 m ……………………………….. obloukové prvky
R 0,5 m ……………………………….. obloukové prvky

Se standardními prvky lze kombinovat koryta na pěstování rostlin, rohové a koncové prvky.

 

Plocha pro osazení:

Plochou pro osazení je zpravidla povrch vozovky nebo chodník, příp. zpevněná parkoviště.

Jako plochu pro osazení lze použít i nezpevněnou vrstvu nebo mechanicky stabilizovanou horní vrstvu. Nerovnosti nezpevněných nosných vrstev je nutno vyrovnat na + 1 cm na měřenou délku 4 m, a to drtí 5/8 nebo jiným rovnocenným materiálem.

 

Osazení prvků CITY BLOC®

Příklad: Zajištění okraje

  • Jednotlivé prvky se zpravidla ukládají na osazovací plochu volně, a to prostřednictvím jeřábového vozidla.
  • Do dvou pro tento účel určených montážních kotev Rd 16 se našroubují příslušné zvedací smyčky a prvek se pomocí jeřábu nadzvedne a usadí.
  • Tažné spojky, které jsou dodávány spolu s ochrannými prvky, se pomocí šestihranných šroubů Rd 16 spojí s montážními kotvami. Tím vzniká průběžné tažné působení.
  • Navíc lze na montážní kotvy připevnit držadla zábradlí. Na zvláštních zábradlích lze upevnit i reklamní tabule nebo podobné předměty.
  • Rovné prvky, oblouky, koryta na pěstování rostlin, rohové a koncové prvky, jakož i rampové prvky se navzájem spojují pomocí tažných smyček

 

Postup po nárazu do ochranné stěny:

Výměna prvků je zpravidla nutná pouze v případě těžké kolize bezprostředně v oblasti nájezdu. Při nárazech osobních vozidel bude většinou pouze nutné navrátit posunuté díly zpět do jejich původní polohy. To se provádí buď pomocí odpovídajících pák, nadzdvižením, tlakem nebo jeřábovým vozidlem, které prvek nadzvedne a vychýlí zpět do strany na jeho místo. Většinou není nutné otevření řetězce betonových bloků.
Silněji poškozené prvky je nutno vyměnit. Bezproblémová výměna prvků je možná po uvolnění tažných smyček.

 

Language »