Certifikáty Systému managmentu – Kvality, Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Ochrany životního prostředí:

Certifikáty Ocelových prvků do železobetonových prefabrikovaných dílců:

 

 

Osvědčení pro Navrhování a provádění ocelových konstrukcí:

 

 

Certifikáty Quality Austria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Language »